Skip to main content

Transformacija životnog i radnog prostora

27 Nov 2017

Transformacija životnog i radnog prostora

Koncept održivog razvoja kao nova filozofija i strategija društvenog razvoja koja se bavi poboljšanjem kvalitete života i zaštitom i unapređenjem životne sredine, sve više utiče na transformacije u sveri arhitekture i građevinarstva.

Novi oblici transformacije životnog i radnog prostora su neminovni…

Trendovi se prirodno prelivaju i na delatnosti koje paralelno prate arhitekturu, a to su  enterijer i dizajn.

Šta se ustvari događa…

U postindustrijskoj eri ekološki kriterijumi dolaze u prvi plan i postaju dominantni. Masovna proizvodnja dovela je do porasta količine otpadnog materijala koji ima ogromne negativne posledice na životnu sredinu. Nastupio je momenat preispitivanja i pokretanje izmena postojećih tehnologija i procesa. Pažnja je sada usmerena na kreiranje radikalno novih koncepata proizvoda sa ekološkim vrednostima. Ekološki prizvodi prave prvi korak ka konceptu održivog razvoja i uskladu su sa zaštitom životne sredine.

Kako se to reflektuje na uređenje prostora u kome živimo i radimo?

  1. Vraća se upotreba prirodnih materijala u enterijeru kao što su drvo, kamen, opeka…
  2. U dekoraciji su sve prisutniji proizvodi koji manje zagađuju okolini i imaju duži vek trajanja…vuna,pamuk,koža
  3. Sve je veća upotreba recikliranih materijala
  4. Osvetljenje prostora je jedan od primarnih kvaliteta savremenog enterijera
  5. Upotreba zelenila i zelenih ambijenata u prostoru su prioritet

Osvetljenje prostora jedan je od primarnih kvaliteta…

Pored samog dizajna u prostoru koji doživljava transformaciju dolazi i do transformacije u samoj organizaciji životnog i radnog prostora. O kakvim promenama i transformacijama je reč…

Kako dvadeset prvi vek dovodi do promene u svim sverama života (ekonomskim, tehnološkim, socijalnim i kulturnim) neminovno je da svoj uticaj izvrši i na polje arhitekture, enterijera i dizajna.

Pojam životnog i radnog prostora u dvadeset prvom veku doživljava ozbiljne transformacije. Sa pojavom i dramatičnim razvojem informacionih tehnologija, pojavom novih oblika rada i radnih pozicija javlja se i nova organizacija životnog i radnog prostora. Zanimljivo je da pojam striktnog i definisanog (odvojenog) životnog i radnog prostora počinje da se gubi i da je sve više relacija poslovno/privatno isprepletena.

Era nomadskog rad na daljinu je sve više popularna, rad od kuće je ne tako retka situacija u današnjoj podeli rada. Ovakav trend briše granice između poslovnog i privatnog i sve je više zastupljen koncept u kome je radni prostor postaje neizostavni deo dnevnog boravka.

Radni prostor kao sastavni deo dnevnog boravka

Nije retka situacija i da u okviru stana/kuće imamo posebnu radnu prostoriju…koja može imati funkciju kancelarije, mini radionice, prostorije za prijem klijenata/stranaka.

Kakve se sve transformacije dešavaju kada je u pitanju radni prostor i kakve nas još transformacije očekuju,  saznaćete u našem sledećem blog tekstu  🙂  do naredne teme puno pozdrava.

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Urbana agrokultura – neiskorišćeni potencijal

Poljoprivreda važi za jednu od najstarijih ljudskih delatnosti. Čovekova stalna potreba i potraga za hranom,...

Kako koncipirati pozitivan radni prostor

Transformacija radnog prostora Kao što smo napomenuli u prošlom blog tekstu... Pojam radnog prostora u...

Vodeni elementi u prostoru 2/2

Temu vezanu za vodu kao arhitektonsko-dekorativni element započeli smo u prethodnom blog tekstu. Postavljanje vodenih...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*