Skip to main content

Kako doći do upotrebne dozvole

KAKO DO UPOTREBNE DOZVOLE

Kada nadležni organ po dostavljanju dokumentacije utvrdi da su se stekli uslovi

ZA OZAKONJENJE OBJEKTA od podnosioca zahteva se traži dokaz o uplati takse za ozakonjenje.

Po dostavljanju dokaza o uplati takse za ozakonjenje u roku od 8 dana izdaje se rešenje o ozakonjenju objekta.

Novčana sredstva dobijena od takse za ozakonjenje, jedinice lokalne samouprave dužne su da koriste za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu i izgadnju i održavanje objekata javne namene i komunalne infrastrukture.

Danom pravosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, odnosno za odgovarajući upis u katastar vodova.

Za upis prava svojine po osnovu ozakonjenja ne plaća se taksa određena podzakonskim aktom Republičkog geodetskog zavoda, niti administrativna taksa određena zakonom kojim se uređuju administrativne takse.

POTREBAN VAM JE IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKTA?

Nudimo Vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta