Skip to main content

Kategorizacija objekata

KAKO SE ODREĐUJE ENERGETSKI RAZRED

Energetski razred za zgrade određuje se na osnovu maksimalne dozvoljene godišnje potrebne finalne energije za grejanje (kWh/m2) koja je definisana propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada, i to posebno za nove i posebno sa postojeće zgrade.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ENERGETSKIH RAZREDA

Maksimalna dozvoljena godišnja potrebna finalna energija za grejanje odgovara energetskom razredu „C“

Energetski razred zgrade je pokazatelj energetskih svojstava zgrade

Zgrade se razvrstavaju u u osam energetskih razreda prema skali od „A+“ do „G“

„A“ energetski razred je energetski najpovoljniji dok je „G“ energetski razred najnepovoljniji

Svi objekti koji spadaju u kategorije veće potrošnje („D“ „E“ „F“ „G“) su praktično energetski neefikasni i neodrživi.

Energetski razred nove zgrade mora biti minimun „C“ ili više

RAZMIŠLJATE O REKONSTRUKCIJI SVOG OBJEKTA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI?

Energetski razred postojeće zgrade nakon intervencije mora biti poboljšan minimum za jedan razred