Skip to main content

Nadzor nad izvođenjem

NADZOR NAD IZVOĐENJEM OBJEKATA

Prijavu početka radova na izvođenju objekta Investitor podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu najkasnije osam dana pre početka radova.
Nadležni organ o podnetoj prijavi obaveštava građevinsku inspekciju.

Investitor obezbeđuje stručan nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola.

STRUČAN NADZOR OBUHVATA

Kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola

Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa

Proveru primene standarda i tehničkih normativa uključujući i standarde pristupačnosti

Kontrolu i overu količina izvedenih radova

Proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju

Davanje uputstva izvođaču radova

Saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova

POTREBNE SU VAM USLUGE PROJEKTOVANJA ILI NADZORA?

Nudimo vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata i nadzor nad izgradnjom