Skip to main content

Koji su ciljevi Ozakonjenja objekata? Zašto je važno da se realizuje?

11 Nov 2017

Koji su ciljevi Ozakonjenja objekata? Zašto je važno da se realizuje?

Nešto pre više od godinu dana, bavili smo se temama vezanim za Ozakonjenje objekata.Pitanje ozakonjenja je goruća tema, kako struke tako i svih onih koje ova problematika direktno dotiče. Kako ozakonjenje objekata direktno utiče na arhitektonsko-građevinsku praksu, smatram da nikako nije poželjno da je ignorišem.

Pomenutom tematikom bavim se 15 godina, iza toga nešto više od 200 rešenih predmeta u postupku legalizacije/ozakonjenja objekata i tri Zakona koja su u tom periodu bila aktuelna (uključujući poslednji koji je na snazi).

Zaključak se nameće… Ozakonjenje objekata kako direktno tako i indirektno utiče na “propadanje-ozdravljenje” naše posustale građevinsko-arhitektonske struke poslednjih 25 godina.

Povod da ponovo govorimo o ozakonjenju objekata, su poslednja saopštenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na temu ozakonjenja objekata. Ministarstvo svakako Ozakonjenje definiše kao proces koji je započet 27.11.2015. godine kada je stupio na snagu važeći Zakon o ozakonjenju objekata i rešavanje ovog pitanja deli u tri faze.

Koje su to tri faze u procesu ozakonjenja objekata?

Prva faza, podrazumevala je popis svih nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Republike Srbije. Nako okončanja ove faze (period od godinu dana) prvi put imamo podatke i formiranu bazu Nezakonito izgrađenih objekata (trenutno 2.004.932 nezakonitih objekata, od ovog broja 974.048 stambenih objekata)

Baza objekata dostupna je na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja I infrastrukture kojoj se može pristupiti putem sledećeg linka….

U drugoj fazi, nakon popisa (period od godinu dana) građevinska inspekcija donosi rešenja o rušenju na osnovu koga je otpočet postupak ozakonjenja za 895.336 nezakonitih objekata.

Važno je napomenuti da veliki broj rešenja glasi na NN lica iz razloga što je veliki broj objekata u vlasništvu lica koja ne borave na teritoriji Republike Srbije (dijaspora) i manji broj lica koja nisu želela da potpišu popisni list.

U momentu kada pišem ovaj tekst, započinje treća faza u realizaciji rešavanja ovog kompleksnog pitanja. Treća faza podrazumeva donošenje Rešenja o ozakonjenju od strane nadležnih opštinskih službi. Ova faza je najznačajnija, najkompleksnija i konačna faza u ozakonjenju objekata.

Počinje treća faza u procesu Ozakonjenja objekata

U prethodnim blog tekstovima vezanim za legalizaciju/ozakonjenje objekata uglavnom smo se bavili razjašnjenjem neki pitanja i načina za realizaciju ozakonjenja.

U prvom blog tekstu, govorili smo o tome zašto je važno uključiti se u proces ozakonjenja objekata.

Drugi blog tekst bavi se pitanjem, koji sve objekti podležu ozakonjenju?

I što je najvažnije, koji objekti ne podležu procesu ozakonjenja objekata.

U trećem blog tekstu pričali smo o tome kakava je uloga satelitskog snimka u procesu ozakonjenja objekata.

Ovoga puta bavićemo se sledećim pitanjima…

Koji su ciljevi Ozakonjenja objekata?

Zašto je Važno da se ovaj process realizuje?

  1. Postupak je sada jednostavniji, brži, efikasniji i jeftiniji.
  2. Cilj je da svi nezakoniti objekti budu ozakonjeni i vraćeni u legalne tokove.
  3. Vlasnicima objekata omogućava se upis u javnu knjigu, bolja tržišna vrednost nekretnine i stvara se mogućnost stavljanja objekta pod hipoteku u koliko je vlasniku neophodno.
  4. Povećanje javnih prihoda u jedinicama lokalne samouprave, kroz naplatu taksi za ozakonjenje i naplatu poreza na imovinu.
  5. Uspostavljanje svojinske evidencije na teritoriji Republike Srbije kao završne faze svojinske transformacije.
  6. Stvaranje uslova za prostorno planiranje i racionalno korišćenje građevinskog zemljišta.
  7. Povećanje javnih prihoda na nivou države kroz naplatu dela takse za ozakonjenje.
  8. Popis i evidencija svih nezakonito izgrađenih objekata i masovna procena vrednosti nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.
  9. Uređenje tržišta nekretninama.

Pored Zakona o ozakonjenju objekata, doprinos u realizaciji ovog problema ima i Zakon o planiranju i izgradnji koji je uvođenjem objedinjene procedure (elektronsko vođenje dokumentacije, elektronsko izdavanje akata za građenje) višestruko smanjio vreme izdavanja građevinskih dozvola. …(nekom drugom prilikom jedan blog post, a možda i više posveti ću i ovoj problematici).

Veoma je važno da vlasnici nezakonito izgrađenih objekata shvate srazmeru i veličinu ovog problema, jer pitanje nezakonitih objekata ima širi ekonomski uticaj na društvo, stanje nacionalne ekonomije i državni buđet.

Toliko ovoga puta o ozakonjenju objekata.

Ako imate bilo kakvo pitanje/nedoumicu slobodno nas kontaktirajte ili ostavite pitanje u komentaru ovoga teksta.

Uvek možete preuzeti našu besplatnu elektronsku knjigu “Kako legalizovati objekat”

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Nezakonito izgrađeni objekti

Nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata novembra 2015.godine postupak je postavljen kao javni...

Klasična ili niskoenergetska /pasivna gradnja

U našem društvu postoji predrasuda prema niskoenergetskim kućama, a to je da su one izuzetno...

Novogodišnja dekoracija u enterijeru

Period novogodišnjih i božićnih praznika je prava prilika da izrazimo svoju kreativnost kroz dekoraciju svoga...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*