Skip to main content

Projekat izvedenog objekta

IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA ZA POTREBE OZAKONJENJA SADRŽI

  1. Elaborat geodetskih radova
  2. Snimak izvedenog stanja objekta (sastoji se iz opšte, tehničke, numeričke i grafičke dokumentacije)
  3. Izjava odgovornog projektanta da objekat ispunjava osnovne zahteve u pogledu nosivosti i stabilnosti
  4. Izjavu vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, sobzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana za ozakonjenje
  5. U slučaju da nezakonito izgrađeni objekat visokogradnje ima BRGP (bruto razvijenu građevinsku površinu) veću od 2000 m2 i / ili spratnost veću od P+4, sastavni deo izveštaja je i izjava projektanta sa odgovarajućom licencom da objekat ispunjava uslove u pogledu zaštite od požara, prema propisima koji su važili u vreme izgadnje tog objekta

POTREBAN VAM JE IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKTA?

Nudimo Vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta