Skip to main content

Potrebna dokumentacija za ozakonjenje objekata

OZAKONJENJE OBJEKATA

Odnosi se na objekte izgrađene bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, kao i na objekte koji nemaju uslove za izdavanje upotrebne dozvole.

Ozakonjenje objekata odnosi se na pomoćne i druge objekte koje su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, skladišta…).

Predmet ozakonjenja može biti zgrada na kojoj su izvedeni samo konstruktivni gađevinski radovi (temelj, armiranobetonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armiranobetonska tavanica, krovna konstrukcija) sa ili bez završne fasade.

Ozakonjenje pretstavlja način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju , to je validan dokument koji obezbeđuje uslove za izdavanje upotrebne dozvole.

Zahtev za izdavanje Rešenja o ozakonjenju sadrži sledeće podatke:

  1. Naziv Ime i Prezime vlasnika objekta
  2. Podaci o objektu (namena:stambeni,poslovni,industrijski,energetski,saobraćajni …)
  3. Oznaku lokacije (katastarska parcela,ulica i broj) na kojoj je objekat izgrađen,dograđen ili rekonstruisan
  4. Podaci o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Elaborat geodetskih radova

Izveštaj o zatečenom stanju objekta

Dokaz o pravu vlasništva

Dokaz o uplaćenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljišta

Dokaz o uplati administrativne takse

POTREBAN VAM JE IZVEŠTAJ O ZATEČENOM STANJU OBJEKTA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKTA?

Nudimo Vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta