Skip to main content

Uklanjanja / rušenje objekta

UKLANJANJE / RUŠENJE OBJEKTA

Potreba za izradom projekta Ukljanjanja objekta na parceli često se javlja u situaciji kada Investior želi da gradi na parceli na kojoj se nalazi objekat koji ne odgovara njegovim potrebama.

Da bi se uopšte mogla dobiti građevinska dozvola za izgradnju novog objekta na parceli, potrebno je izvršiti Izradu dokumentacije za objekat koji želi da se sruši na parceli i pristupiti realizaciji rušenja.

Kada je situacija na parceli „čista“ tek tada se može pristupiti izradi projektno tehničke dokumentacije za planirani novi  objekat.

Često se dešava u praksi da objekti koji su se ranije nalazili na parceli (fizički su srušeni) nisu izbrisani u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda.

Ustvari vode se kao da su još uvek na parceli! Zato je preporučljivo pre pokretanja zahteva za Izdavanja lokacijske uslove od nadležnih institucija ishodovati Informaciju o lokaciji i obavezno proveriti stanje na parceli u Republičkom geodetskom zavodu.

Informacije o stanju na parceli u Republičkom geodetskom zavodu dostupne su svim građanima na sajtu RGZ-a


Nije redak slučaj, da se situacija sa objektima koji nisu izbrisani iz evidencije Republičkog geodetskog zavoda a fizički su srušeni javlja i kod pokretanja postupka ozakonjenje objekata.

Tako da je identična situacije u rešenju ovog pitanja, potrebno je prvo realizovati Uklanjanje spornih objekata sa parcele pa nakon toga pristupiti postupku ozakonjenja objekta.

Projekat Uklanjanja objekta sadrži opštu, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju. Projekat podleže tehničkoj kontroli.

POTREBAN VAM JE PROJEKAT UKLANJANJA / RUŠENJA OBJEKTA?

Nudimo Vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekat uklanjanja objekta