Skip to main content

Energetska efikasnost

ŠTA JE TO ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetska efikasnost znači upotrebiti manju količinu energije za obavljanje iste funkcije (grejanje i hlađenje objekata, spoljna i unutrašnja rasveta kako objekata tako i javnih prostora, priprema sanitarne tople vode u objektima, proizvodnja raznih proizvoda…).

Energetska efikasnost podrazumeva efikasniju upotrebu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industrija,poljoprivreda,uslužne delatnosti,stanovanje.

Energetsku efikasnost nebi trebalo doživljavati kao štednju već pre kao promenu ustaljenih navika koje će uz primenu novih tehničkih rešenja dovesti do poboljšanja života i rada u svim segmentima.

PREDNOSTI IZGRADNJE ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA

Sva sredstva uložena u energetsku efikasnost vraćaju se u periodu od 5-7 godina

Energetskom obnovom starih kuća i zgrada naročito onih građenih pre 1980.godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplotne energije oko 60%

Prozori su glavni izvor gubitka toplote, izbor kvalitetnog prozora je mogućnost da se uštedi i do 50% energije

Primena zelenih krovova utiče na poboljšanje kvaliteta vazduha, redukciju gradske buke i umanjuje efekat toplotnih ostrva

Energetska efikasnost pomaže u kontroli rastućih troškova energije i utiče na smanjenje klimatskih promena

KOJE SU KARAKTERISTIKE ENERGETSKI EFIKASNE ZGRADE

Energetski efikasna zgrada je zgrada koja troši minimalnu količinu energije uz obezbeđenje potrebnih uslova komfora.

 • Vazdušni komfor
 • Toplotni komfor
 • Svetlosni komfor
 • Zvučni komfor

Energetske afikasnost zgrade je ostvarena ako su ispunjena sledeća svojstva zgrade:

 1. Obezbeđeni minimalni uslovi komfora
 2. Potrošnja energije za grejanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i osvetljenje zgrade ne prelazi dozvoljene maksimalne vrednosti po m2 definisane pravilnikom.

PRAVILNIK O ENERGETSKOJ EFIKSANOSTI ZGRADA

Primenjuje se na

 1. Izgradnju novih zgrada
 2. Rekonstrukciju, dogradnju, obnovu, adaptaciju, sanaciju i energetsku sanaciju postojećih zgrada
 3. Rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u listu svetske kulturne  i prirodne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima nadležnih za poslove zaštite kulturnih dobara
 4. Zgrade ili delove zgrada koje čine tehničko-tehnološku ili funkcionalnu celinu, a koje se prodaju ili daju u zakup

Ne primenjuje se na

 1. Zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola
 2. Zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvole za pripremne radove
 3. Radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju
 4. Zgrade koje se povremeno koriste tokom zimske i letnje sezone (manje od 25% vremena trajanja zimske odnosno letnje sezone)

KAKO DA VAŠ NOVI OBJEKAT RACIONALNO TROŠI ENERGIJU?

Izradom elaborata energetske efikasnosti dolazimo do podataka koji nam definišu parametre racionalne potrošnje.