Skip to main content

Česta pitanja

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Objekat koji je izgrađen bez građevinske dozvole je objekat koji pravno ne postoji.

  1. Nije ucrtan u kopiji plana parcele (nemamo podatke o položaju objekta na parceli, dimenzijama objekta, spratnosti objekta).
  2. Nije upisano vlasništvo nad objektom (vlasnički list).
  3. Ne postoji mogućnost priključenja takvog objekta na infrastrukturu
    (vodovod i kanalizacija,struja,grejanje).

U postupku legalizacije priprema se dokumentacija koja omogućava vlasniku objekta da upiše vlasništvo nad objektom i da se ucrta objekat u kopiji plana.
Sve detalje o tome šta vam je potrebno od dokumentacije za konkretan objekat možete pročitati u odeljku – legalizacija objekta ili nas kontaktirati.

Kada je procedura završena i objekat uknjižen, vlasnik može prodati nekretninu, zatim može potraživati kredit za završetak ili rekonstrukciju radova na objektu.
Jednostavno može slobodno raspolagati sa svojom imovinom.

Od septembra 2012.godine stupio je na snagu pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Ovim pravilnikom smo u obavezi prihvatiti novi koncept kako u projektovanju novih objekata tako i u rekonstrukciji i sanaciji postojećih objekata.

Kroz elaborat energetske efikasnosti dolazimo do podataka o pretpostavljenim karakteristikama budućeg objekta (koliko je njegova potencijalna potrošnja, kom energetskom razredu pripada).
Što racionalnije predvidimo budući objekat, njegove benefite možemo videti u periodu njegove ekspoloatacije.
Konvencionalan objekat građen pre 2012.godine troši 2-3 puta više energije nego objekat kod koga su uzeti u obzir parametri energetske efikasnosti.

Prilikom postupka legalizacije objekta nije zakonski predviđeno uzimati u obzir parametre energetske efikasnosti.

Suština je da objekat bude uknjižen u stanju u kakvom je izveden/izgrađen.
U koliko nakon završenog procesa legalizacije(objekat je uknjižen), postoji inicijativa od strane vlasnika objekta da se objekat rekonstruiše i poboljšaju njegove startne karakteristike, potrebno je uraditi elaborat energetske efikasnosti objekta kako bi došli do što bolje racionalizacije objekta.

Prednost je što za uknjižen objekat može da se dobije kredit za rekonstrukciju i sanaciju objekta, dok za ne uknjižen to nije moguće.

U postupku Ozakonjenja objekta kada ste pribavili potrebnu tehničku i pravnu dokumentaciju nadležna Opštinska služba vam izdaje Rešenje o ozakonjenju.

Ovaj dokument Vam je neophodan da predate u Republičkom Geodetskom Zavodu kako bi ste dobili Upotrebnu dozvolu.

Ukratko Rešenje o ozakonjenju je dokument koji prethodi Upotrebnoj dozvoli.