Skip to main content

Izrada projekta

PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA

U zavisnosti od namene, kvadrature i spratnosti objekta zavisi koja je dokumentacija potrebna za dobijanje građevinske dozvole.
Osvrnućemo se naopšti primer a za sva dodatna pitanja možete poslati upit.

Tehnička dokumentacija jeste skup projekata koji se izrađuju radi:

  1. Utvrđivanja koncepta objekta
  2. Razrade uslova
  3. Načina izgradnje objekta
  4. Potrebe održavanja objekta

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Od lokacijskih uslova do upotrebne dozvole

Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole

Primerak izdate građevinske dozvole i prijave radova nadležni organ dostavlja građevinskoj inspekciji bez odlaganja. Građevinska dozvola prestaje da važi u koliko se ne otpočne sa građenjem u roku od dve godine. Građevinska dozvola prestaje da važi u roku od pet godina od dana pravosnažnosti rešenjakojim je izdata građevinska dozvola a nije izdata upotrebna dozvola.

Prijava izvođenja radova

Zahtev za priključenje objekta na infrastrukturu

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole

POTREBNE SU VAM USLUGE PROJEKTOVANJA ILI NADZORA?

Nudimo vam usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata i nadzor nad izgradnjom