Skip to main content

Energetska sanacija stambenih zgrada – Esko koncept

08 Feb 2024

Energetska sanacija stambenih zgrada – Esko koncept

Sveobuhvatna energetska obnova postojećeg građevinskog stambenog fonda zahteva sistemski i planski program kako prilikom realizacije neophodnih investicionih radova, tako i neophodnu finasijsku podršku države. O svemu navedenom smo pisali u par navrata na našem blogu u proteklih par godina. Problematika je konačno prepoznata od strane države 2-3 godine unazad, a kada su u pitanju vlasnici individualnih porodičnih kuća. Subvencije su prvo usmerene na zamenu stolarije sa energetski efikasnjim rešenjima, zatim izolaciju fasade, a nešto kasnije i ugradnja toplotnih pumpi, amena kotlova i subvencionisanje primene solarnih panela.

Upravo je na opštini Novi Sad krajem 2023. godine završen jedan ciklus subvencionisanja vlasnika individualnih porodičnih kuća. O čemu ćemo nekom drugom prilikom detaljnije.

Sada bih htela da se osvrnem na paralelan raspis koji je krajem 2023. godine prvi put pokrenut od strane Ministarstva rudarstva i energetike u saradnji sa EBRD – jem, a odnosi se na energestsku sanaciju stambenih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja, pod nazivom  – Javni Esko koncept.

Ukupna vrednost projekta 64,5 miliona evra, a u predviđenom iznosu se planira sanacija oko 500 zgrada kolektivnog stanovanja.

Koncept projekta ima za cilj unapređenje energeske efikasnosti višeporodičnih zgrada sa velikom potrošnjom energije, priključenih na daljinski sistem grejanja, priroritet u realizaciji projekta imaju zgrade sa nadprosečnom specifičnom potrošnjom toplotne energije. Kako je prelazak na naplatu po izmerenoj potrošnji postala zakonska obaveza toplana u Republici Srbiji, navedeni objekti bi imali značajno uvećanje iznosa računa za grejanje, a pre prethodno izvršene energetske sanacije. Dosadašnje analize pokazuju da se energetskom sanacijom omotača (izolacija zidova i krovova) može ušedeti oko 35% energije, tako se u istom procentu može očekivati i smanjenje troškova za energente. Za objekte koji troše puno energije (preko 140kWh/m2) period povraćaja sredstava se procenjuje na 8-10 godina, a zavisno od stanja u kome se objekat nalazi i trenutne specifične potrošnje.

Na javnom pozivu mogu učestvovati stambene zajednice koje ispunjavaju sledeće uslove:  da zgrada ima upotrebnu dozvolu i upisana je u katastar nepokretnosti, da ima daljinsko grejanje, a odluku o učešću na konkursu donosi skupština svake stambene zajednice, većinom koju čine najmanje dve trećine ukupnog broja glasova. Minimalan broj prijavljenih za svaku stambenu zajednicu je 10. Uslov je i da zgrada nije pod zaštitom spomenika kulture ili pod prethodnom zaštitom.

Stanari višeporodičnih stambenih zgrada u pojedinim delovima Srbije koje se greju preko toplana, a imaju vrlo visoku potrošnju i račune za grejanje, imaju priliku da kroz ovaj projekat sprovedu energetsku sanaciju – stoga će prioritet na ovom konkursu imati zgrade sa natprosečnom potrošnjom.

EBRD obebeđuje sredstva potrebna za angažvanje konsultanata/projektanata koji će za izabrane zgrade izraditi Studiju koja uključuje izradu energetskog elaborata. Na osnovu podataka iz studije, za svaku izabranu stambenu zajednicu (zgradu) izradila bi se pojedinačna ponuda koja bi sadržala:

 1. Uvid u postojeću potrošnju energije a zagrevanje i hlađenje svakog korisnika
 2. Predlog mera za energetsku sanaciju svake zgrade, koje bi minimalno obuhvatilo izolaciju fasade i ugradnju termostatskih venila
 3. Procenu uštede nakon realizovane sanacije
 4. Procenu vrednosti troškova potrebnih za sprovođenje predloženih mera

Prijavom za učešće u javnom pozivu za izbor stambenih zajednica na terioriji Grada Novog Sada, čiji je rok za prijavu produžen do 19.02.2024.godine, Stambene zajednice ne preuzimaju nikakve finasijske obaveze, već nakon izrade Studije i pojedinačne ponude doneće odluku o učešću u realizaciji predloženih mera.

Kako će se realizovati način naplate grejanja nakon izvršene energetske sanacije?

Prema raspisu konkursa, navodi se da bi se nastavilo sa plaćanjem računa preko postojećeg sistema objedinjene naplate. U okviru studije biće razmotreno više koncepata otplate investicije i povraćaja sredstava za sredstva koja nisu pokrivena bespovratnim grantom, sa ciljem da ne dođe do drastičnog uvećanja računa za grejanje. Objekti koji su u prethodnom periodu plaćali grejanje po paušalnom sistemu (po m2) nakon izvršene sanacije prešli bi na sistem naplate po izmerenoj potrošnji.

Koje koristi mogu očekivati korisnici/građani nakon realizacije kompletnog projekta?

 1. Produženi vek trajanja objekta
 2. Povećanje uslova komfora korisnika objekata i stanara
 3. Značajno povećanje vrednosti na tržištu nekretnina stanova u okviru saniranih objekata
 4. Mogućnost uticaja na sopstvenu potrošnju toplotne energije za grejanje i hlađenje prostorija
 5. Sanaciju dotrajalih fasada i krovova i smanjenje rizika od povređivanja stanara i prolaznika u slučaju nepredviđenih događaja
 6. Smanjenje troškova održavanja

Koje koristi može očekivati društvo u celini i  grad Novi Sad ?

 1. Smanjenje potrošnje energije u proseku od 35-55% zavisno od odabranog predloga definisanog Studijom (deo konkursnog koncepta)
 2. Dodatno angažovanje lokalne građevinske industrije i projektantskih firmi
 3. Povećanje energetske efikasnosti i smanjenje upotrebe fosilnih goriva
 4. Smanjenje emisjie štetnih gasova (azotnih oksida NO2 i ugljen dioksid CO2) iz sistema daljinskog grejanja
 5. Stvaranje predulova za zdravo i podsticajno okruženje za građane
 6. Smanjenje troškova energenata
 7. Prelazak na naplatu grejanja po utrošku i ispunjenje zakonskih obaveza u oblasti energetike
 8. Vizuelno/Estetsko/Arhitektosko unapređenje Grada
 9. Održiv pristup u razvoju Grada

U koliko i vaša zgrada ispunjava navedene uslove konkusa brzo do sajta Gradske uprave za zaštitu životne sredine >>> preuzmite konkursni materijal  <<<< jer još ima vremena da do 19.02.2024.godine sa svojim komšijama i upravnikom stambene zajednice pripremite aplikaciju i konkurišete za obnovu vaše fasade, krova i daljinskog sistema grejanja.

Ako su vam neophodna dodatna pojašnjenja slobodno nas kontaktiraje, uputite pitanje na sledeću meil adresu: info@arhingreen.rs

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh. 

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Istorijski gradovi u budućnosti

Međunarodna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ u Sremskim Karlovcima održana je po drugi put...

Vodeni elementi u prostoru 2/2

Temu vezanu za vodu kao arhitektonsko-dekorativni element započeli smo u prethodnom blog tekstu. Postavljanje vodenih...

Dug put od projekta do izgradnje kuće

Sa svojim arhitektom ste došli do nacrta kuće iz vaših snova, i to je divno,...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*