Skip to main content

Izrada projekta

IZRADA PROJEKTA

Sastavni deo projektno-tehničke dokumentacije kod projektovanja novog objekta za dobijanje građevinske dozvole je neophodan i elaborat energetske efikasnosti objekta.

Pitanja na koja treba obratiti pažnju prilikom definisanja energetskih performansi budućeg objekta su:

  1. Izolacija spoljnih zidova
  2. Izolacija krova
  3. Odabir adekvatnih prozora
  4. Odabir adekvatnog sistema grejanja
  5. Mogućnost primene solarne energije
  6. Primena novih sistema rasvete
  7. Izolacija podova, plafona
  8. Mogućnost primene toplotnih pumpi

Analizom prethodno navedenih parametara dolazimo do kvalitetne optimizacije budućeg objekta čiji energetski razred mora biti minimum „C“.

RAZMIŠLJATE O REKONSTRUKCIJI SVOG OBJEKTA U CILJU POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI?

Energetski razred postojeće zgrade nakon intervencije mora biti poboljšan minimum za jedan razred