Skip to main content

Nadzor nad izvođenjem

Energetska sertifikacija zgrada

je skup radnji i postupaka koji uključuju : energetski pregled zgrade, vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrade, izradu izveštaja o obavljenom energetskom pregledu i izdavanje energetskog pasoša, a sprovodi je ovlašćena organizacija.

Energetska sertifikacija novih zgrada vrši se u postupku tehničkog prijema zgrade.

Energetski pasoš zgrade

je dokument koji pokazuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada, a izdaje ga ovlašćenja organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje ovog dokumenta.