Skip to main content

Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (1/3)

17 Nov 2015

Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (1/3)

Nakon serije tematskih blogova posvećenih važnosti pribavljanja lokacijskih uslova u postupku

pribavljanja građevinske dozvole, otvaram temu (po meni najvažniju)… Neophodnost ili formalnost izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Potsećanja radi, kao što sam navela u poslednjem blogu o važnosti pribavljanja lokacijskih uslova pre početka gradnje objekta. … Definisanjem svih koraka u postupku dobijanja lokacijskih uslova lišavate sebe briga, problema i gomilu nedoumica kada pristupite izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Od trenutka kada dobijete lokacijske uslove i prateću dokumentaciju (tehničke informacije javnih preduzeća) izuzetno je važno da dokumentaciju prosledite projektantima koje ste angažovali na izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Poželjno je da projektant(arhitekta) koji je bio angažovan na izradi idejnog rešenja i idejnog projekta bude angažovan i u izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).  Zašto? (Upoznat je sa svim vašim zahtevima vezano za budući objekat, koji su i obuhvaćeni idejnim rešenjem i idejnim projektom).

Pored toga sva projektna dokumentacija koja se predaje u zahtevu za građevinsku dozvolu mora biti usklađena sa dokumentacijom koja je prethodno prihvaćena u zahtevu za lokacijske uslove.IMG_3731

Pored arhitekte neophpdno je u ovoj fazi angažovati i projektanta konstrukcije, projektanta energetske efikasnostiprojektante instalacija (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje) a u zavisnosti od kompleksnosti objekta možda će vam biti neophodan protivpožarni elaborat.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) ne čini samo arhitektonski projekat.

U zavisnosti od vrste objekta (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni), spratnosti, kvadrature, kompleksnosti…Projekat za građevinsku dozvolu sadrži:

  1. Arhitektonski projekat
  2. Projekat konstrukcija
  3. Projekat vodovoda i kanalizacije
  4. Projekat elektro instalacija
  5. Projekat termomašinskih instalacija
  6. Elaborat energetske efikasnosti
  7. Protivpožarni elaborat (neophodan za poslovne i stambeno poslovne objekte).

Kako bi ste skratili vreme neophodno za odabir odgovarajućih projektanata (kroz praksu se pokazalo kao efikasno), pitajte arhitektu (on uglavnom ima već saradnike sa kojima je sarađivao na ranijim projektima-da vam ponudi kompletnu uslugu).

U sledećem blogu nastavljamo priču o neophodnim ulaznim podacima za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i pitanje koordinacije među projektantima.

Bonus za sve čitaoce, besplatan PDF vodič >>>

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Promišljanje arhitekture/jedinstvo tri faktora

Oduvek je arhitektura fascinirala čoveka. Počinje od njene primarne funkcije (formiranje skloništa od elementarnih nepogoda),...

Novogodišnja dekoracija u enterijeru

Period novogodišnjih i božićnih praznika je prava prilika da izrazimo svoju kreativnost kroz dekoraciju svoga...

Nezakonito izgrađeni objekti

Nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata novembra 2015.godine postupak je postavljen kao javni...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*