Skip to main content

Šta donosi postupak objedinjene procedure elektronskim putem

08 Jan 2018

Šta donosi postupak objedinjene procedure elektronskim putem

Reforma postupaka i aktivnosti ishodovanja dokumentacije

Ishodovanje neophodne dokumentacije za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekta decenijama u nazad bila je opterećena zastarelim sistemom, nepotrebno nedefinisanim rokovima i brojnim otežavajućim faktorima.

Reforma koja nastupa 2015. godine, sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji donosi nam postupak objedinjenje procedure elektronskim putem sa ambicijom da reši situaciju sa pribavljanjem neophodne dokumentacije u postupku izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije objekta. Puna primena postupka objedinjenje procedure elektronskim putem, kreće početkom 2016. godine i donosi niz novina koje dobrim delom olakšavaju i pomažu u bržoj realizaciji postupaka koji se sprovode u okviru objedinjene procedure.

Šta je to objedinjena procedura? … i na koju vrstu postupaka se odnosi?

Pre svega, objedinjena procedura je skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekta.

Pored toga, ovom procedurom obuhvaćen je niz postupaka kao što su…

…izvođenja radova, kome prethodi izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno izdavanje rešenje prema članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji. Zatim, tu je i postupak prijave radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, kao i priključenje objekta na infrastrukturu.

Pored svega navedenog, moguće je u elektronskom postupku, pribaviti isprave i druga dokumenta koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekta. Ovo je najkraće mogući uvod i pojašnjenje objedinjenje procedure.

Dobro poznata slika svim Investitorima nakon pribavljanja dokumentacije pre elektronske procedure

Pojašnjenje je svakako neophodna kako investitorima koji imaju iskustva sa ishodovanjem dokumentacije, a naročito investitorima koji prvi put planiraju izgradnju (važi za sve vrste izgradnje, počev od kuće pa do zahtevnijih objekata poslovnog karaktera).

Veoma je važno napomenuti da su ovom procedurom sada obuhvaćeni i radovi na sanaciji i adaptaciji enterijera, kao i razni oblici promene namene objekata i razdvajanje i spajanje stambenih ili poslovnih jedinica.

Nešto detaljnije o ovoj vrsti dokumentacije biće reči u narednim blog postovima.

Pored toga koji se poslovi mogu realizovati putem objedinjenje procedure, neophodno je znati i kako funkcioniše ovaj sistem.

Centralna evidencija objedinjenih procedura

Centralna evidencija objedinjenih procedura je jedinstvena, javna elektronska baza podataka koja se vodi u okviru portala APR-a (Agencija za privredne registre) gde se nalaze objedinjeni podaci, akta i dokumenti svih registara objedinjenih procedura na teritoriji Republike Srbije.

Sva razmena podnesaka, akata i dokumenata u objedinjenoj proceduri između podnosioca zahteva i nadležnog organa, kao i između nadležnog organa i imaoca javnih ovlašćenja obavlja se elektronskim putem.

Sva dokumenta, akta, projekti koji se dostavljaju putem elektronske procedure dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta PDF, DWG ili DWF formata obavezno potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (elektronskim potpisom).

Kompletan tok dokumentacije prati se elektronskim putem

Kompletan tok dokumentacije podnosioc zahteva može pratiti kroz elektronsku proceduru i to je najvažnija prednost elektronskog postupka. Značajno se štedi vreme za ishodovanje sve neophodne dokumentacije.

 Koliki je značaj reforme sistema i izadanja neophodne dokumentacije elektronskim putem vreme će tek pokazati.  Dosadašnja iskustva svakako idu u prilog efikasnijem obavljanju postupaka kroz ovaj sistem i bolja i brža komunikacija unutar sistema.

Sistem je jednostavan za korišćenje, sa neophodnim instrukcijama, a pristup je moguće ostvariti kreiranjem korisničkog naloga na portalu za e-registraciju.

U koliko imate neko specifično pitanje vezano za vaš konkretan zahtev tu je portal građevinske dozvole.

I na kraju, nemate vremena za praćenje procedure?

Svakako nam se obratite jer ovu uslugu vršimo za sve postupke u objedinjenoj proceduri.

Sjajan bonus za sve čitaoce… Besplatni PDF vodič je sada dostupan za preuzimanje…

Koje poslove možete završiti u objedinjenoj proceduri

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Značaj ergonomije u dizajnu enterijera (2/3)

Primena ergonomskih principa u dizajnu enterijera Kao nastavak na temu ergonomije iz prethodnog teksta, u...

Zašto je važno pribaviti LOKACIJSKE USLOVE pre početka gradnje objekta (1/3)

Planiranje i izgradnja objekta za svakog Investitora pretstavlja izuzetno složen proces, bez obzira dali je...

Kako koncipirati pozitivan radni prostor

Transformacija radnog prostora Kao što smo napomenuli u prošlom blog tekstu... Pojam radnog prostora u...

One Comment

  1. Avatar
    Ivana Matić Reply

    Veoma koristan i informativan tekst! 🙂

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*