Skip to main content

Vodeni elementi u prostoru 2/2

25 Mar 2019

Vodeni elementi u prostoru 2/2

Temu vezanu za vodu kao arhitektonsko-dekorativni element započeli smo u prethodnom blog tekstu.

Postavljanje vodenih površina u prostoru daje dekorativni karakter nekog mesta. Uloga vode je neprocenjiva i uvek u prostoru dominira i zauzima centralni deo. Kroz istoriju se može videti kako se voda koristila: od najosnovnijih ljudskih potreba pa sve do gradnje ogromnih vodenih površina.

Voda je osnovni element čovekovog života, pa je na njenim obalama gradio naselja. Na taj način voda dobija važnu ulogu u stvaranju urbanističke slike grada. U početku čovek je vodu koristio kao osnovnu potrebu, da bi kasnije postala jedna od važnijih elemenata u kompoziciji parkova i vrtova.  Pomoću vode se postižu različiti oblici,  dinamički kao vodopadi ili statički kao jezera.

Vodene površine pored estetskog, takođe imaju veliki ekološki značaj. Voda je odgovorna za stvaranje povoljnih mikroklimatskih uslova. Za vreme letnjih temperatura blizina vode u prostoru  snižava temperaturu za nekoliko stepeni pa prostor čini svežijim i prijatnijim za odmor. Takođe stvara povoljne uslove za rast i razvoj bilnjih i životinjskih vrsta u okruženju.

Jezera, kao vodene statičke površine, omogućuju prijatne uslove za odmor i rekreaciju. Prilikom gradnje jezera težnja je da se postigne što prirodniji oblik i da se uklopi u ambijent. Jezera u parkovima su najčešće dominantne tačke i predstavljaju reprezentativno mesto kompozicije. Jezera su ravne površine i stvaraju kontrast u odnosu na ostale elemente koji su korišćeni u oblikovanju prostora. Najbolji primer korišćenja vode ilustruje japanski vrt. Karakter ovih vrtova je da odaju utisak kao da nije bilo ljudske intervencije u kreiranju prostora.

Značajna karakteristika vode je da stvara refleksiju. Vodena ogledala su vodeni elementi koji daju najdekorativniji karakter prostoru. Grade se u blizini velikih objekata kako bi udvostručili njihovu lepotu pošto se oni ogledaju u vodi. Najčešće su pravilnog oblika i vodena površina je u ravni sa okolnim platoom. Ova visoka estetika se ne postiže samo korišćenjem vode, već i obradom dna bazena. Dubina bazena je od 45-50 cm, i daje mogućnost sagledavanja dekorativnog popločanja na dnu. Da bi se sve ovo postiglo potrebno je da vodena povšina bude potpuno mirna. Poznata građevina Tadž Mahal i Indiji ogleda se ogledalu i predstavlja savršenstvo koje je želeo da postigne šah Džahan za svoju voljenu ženu.

Interesantan detalj u slobodnom prostoru su pojila. Svi znamo koliko su bitne životinje, pogotovo ptice i insekti u prostoru jer upotpunjuju ambijent svojom muzikom i zato ih nikako ne treba zaboraviti. Oni ih koriste kao izvor vode za piće ali isto tako i za kupanje. Pojila se postavljaju na vidna mesta u parkovima ili izletištima da bi ih životinje lakše primetile. Ovi elementi se prave najčešće od kamena ili betona sa dubinom do 5 cm.

Bez obzira da li se voda koristi kao dekorativni element ili kao potreba ona je dragocena i potrebno ju je racionalno koristiti.

Autor teksta: Jelena Dudaš dipl.inž. hortikulture

Urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

 

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Inteligentna fasada – pametna ornamentika

Bolnica Manual Gea Gozzales, Meksiko Siti Nakon što je Meksiko Siti 90’-ih godina dvadesetog veka...

Kako poboljšati performanse objekta i uštedeti

Optimizacija životnog i radnog prostora O značaju energetske efikasnosti novog ili postojećeg objekta već smo...

Koji su ciljevi Ozakonjenja objekata? Zašto je važno da se realizuje?

Nešto pre više od godinu dana, bavili smo se temama vezanim za Ozakonjenje objekata.Pitanje ozakonjenja...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*