Skip to main content

Energetska efikasnost postojećih objekata

01 Mar 2021

Energetska efikasnost postojećih objekata

Srbija pravi prve korake na putu energetske efikasnosti. Kako bi do promene došlo brže i efikasnije potrebno je da  građani budu upoznati sa  dobrobitima koje donosi energetska efikasnost i da ova tema postane jedna od ključnih komunalnih i finasijskih pitanja.

Temom energetske obnove postojećih objekata bavimo se od početka jer je prvi tekst na našem blogu 2015. godine posvećen temi energetske obnove. >>> za detalje kliknite <<<

Intervencije na unapređenju energetske efikasnosti postojećih objekata ne moraju biti ni skupe, ni komplikovane i mogu ići u dva pravca:

  1. Građevinske mere koje obuhvataju postavljanje kontaktne termoizolacione fasade na spoljne zidove, zamenu prozora,izolaciju poda ka negrejanom podrumu, izolacija krova ka negrejanom tavanu ili izolacija zida ka negrejanom stepeništu, kao i ugradnju novih termoizolacionih vrata.
  2. Unapređenje sistema grejanja i pripreme tople vode pre svega se odnose na porodične kuće, a ne na stambene zgrade. Dodatna investicija u nove sisteme za zagrevanje koji troše daleko manje energije (npr. centralni sistem grejanja toplotnom pumpom vaduh/voda), a koji istovremenu snabdevaju objekat toplom sanitarnom vodom (umesto klasičnog bojlera), može dodatno da poboljša energetsku efikasnost i uštedi novac.

Zašto je još važna energetska sanacija postojećih objekata možete čitati u našem tekstu iz 2017.  godine

 >>> za detalje kliknite <<<

Gde između ostalog pominjemo sledeće:

Energetskom obnovom starih kuća i zgrada (građenih pre 1980.godine) najveće uštede se mogu postići zamenom prozora i poboljšanjem spoljnog omotača zgade. Potrebno je usresrediti se na smanjenje potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora, a ne po svaku cenu obezbediti dodatnu energiju iz obnovljivih izvora.

Gubitak toplote/energije se može smanjiti za 40% na jednostavan način:

  • zaptivanje pukotina, procepa i drugih otvora na omotaču zgrade
  • korišćenje efikasnijih kućnih aparata
  • upotreba štedljive rasvete

To su rešenja koja ne zahtevaju prevelika ulaganja.

Većina ovih objekata (građenih pre 1980.godine) ne ispunjava energetske standarde koji su kod nas u primeni od 2011.godine (Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada)

Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada propisano je da se prilikom rekonstrukcije i energetske sanacije poboljšaju performanse objekta minimum za jedan energetski razred.

Takođe kod većine objekata građenih pre 1980.godine termoizolacija fasade nije zastupljena / nije izvedena. Uglavnom je zastupljen klasičan sistem gradnje, zidanje opekom ili opekarskim blokovima koji nemaju završenu fasadu niti bilo kakvu izolaciju konstruktivnog sistema.

Od kako je krenula primena Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada (2011.godine) primetna je upotreba termoizolacije i to uglavnom u minimalnoj debljini od 5cm stiroporom koja još uvek ne ispunjava uslove za kvalitetnom izolacijom objekta.

Obzirom se najveći gubitci energije dešavaju kroz otvore objekta (prozori i vrata) tako i njihova adekvatna zamena energetski efikasnijim elementima u velikoj meri utiču na bolju efikasnost objekta.

Kako bi se ostvarila adekvatna zamena i primena materijala, potrebno je prilikom izrade elaborata energetske efikasnosti objekta utvrditi energetski razred objekta i nakon predloženih mera uticati na poboljšanje energetskog razreda za minimum jedan energetski razred.

Na koja poboljšanja u objektu možemo uticati i ostvariti bolju energetsku efikasnost objekta?

Saznaćete detaljnije iz našeg teksta iz 2019. godine, pod nazivom Energetska efikasnosti i individualno stanovanje

>>> za detalje kliknite <<<

Mnogo je faktora koji utiču na rezultat uspešne energetske sanacije objekta, počev od trenutnog postojećeg stanja objekta, njegovog geografskog položaja, predloženih mera za sanaciju i kvalitetnog izvođenja predviđenih mera.

Svakako, za uspešnu realizaciju neophodna je analiza postojećeg stanja, izrada elaborata energetske efikasnosti postojećeg objekta, a takođe i ponovni proračun, sa usvojenim merama za energetsku sanaciju koje će uticati na poboljšanje energetskog razreda objekta.

Takođe bih napomenula da u odabiru najboljeg načina za energetsku obnovu objekta treba uzeti u obzir procenu investicije, ekonomski povoljne mere za poboljšanje svojstva zgrada i period povraćaja uloženih sretstava u energetsku sanaciju objekta.

Razmišljate o energetskoj sanaciji postojećeg objekta   >>> kontaktirajte nas <<< 

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh. 

 

 

 

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Zeleni krovovi nude mnogo više od estetike (3/3)

Temu, zeleni krovovi nude mnogo više od estetike…nastavljamo u kontekstu njegove uloge u eliminaciji toplotnih...

Razvoj kuće kroz vreme

Kako smo se u prethodnom blog tekstu osvrnuli na prelazne oblike u individualnom stanovanju, a...

Uključimo se u proces ozakonjenja objekata

Situacija sa nelegalnom gradnjom kao fenomeno u Srbiji prisutna je oko dve decenije. Tokom ovog...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*