Skip to main content

Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (3/3)

30 Nov 2015

Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (3/3)

Ovoga puta zaokružićemo priču o kompleksnom procesu pribavljanja građevinske dozvole  pod nazivom

Neophodnost ili formalnost izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Potsećanja radi, u prethodnom blogu  govorili smo o ulaznim podacima za izradu projekta za građevinsku dozvolu i pitanjem koordinacije među projektantima.

U trenutku kada je dokumentacija kompletirana/završena i pored elektronske forme pripremljena i u štampanom formatu (obaveza je minimum 3 primerka za svaku svesku), potrebno je da druga projektantska kuća izvrši reviziju/kontrolu projektne dokumentacije.

Kontrola dokumentacije je svakako važna, ako je projektan tokom izrade nešto propustio da napiše ili tehnički prikaže kontrola će upozoriti kako bi se nepravilnosti otklonile.

Dokumentacija koja je pripremljena kao tehnička kontrola projektne dokumentacije posebno se pakuje u svesku pod nazivom Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu.

Pored dokumentacije vezane za tehničku kontrolu projektne dokumentacije Izvod iz projekta sadrži i Glavnu svesku projekta za građevinsku dozvolu. U glavnoj svesci nalaze se svi relevantni podaci vezani za Investiora, Projektante i skraćena forma projekta za građevinsku dozvolu.

Neophodno je napomenuti da kada se dokumentacija preda uz Zahtev za građevisku dozvolu, nakon dobijene Građevinske dozvole dokumentacija se vraća Investitoru dok se jedan primerak Izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu zadržava u opštinskoj evidenciji.

S obzirom da se dokumentacija priprema u elektronskom obliku broj štampanih projekata može da se smanji na neophodni minimum (koliko je primeraka neophodno Investitoru). Svakako uvek je moguće iz elektronske forme štampati još koji primerak ako potreba nalaže.

Važno je da napomenem, u momentu kada dobijete građevinsku dozvolu neophodan je još jedan korak a to je prijava radova (prijava gradilišta) u roku od osam(8) dana. I avantura zvana izgradnja objekta može da počne. Srećno 🙂

A odgovor/zaključak na pitanje dali je izrada projekta za građevinsku dozvolu NEOPHODNOST ili FORMALNOST prepuštam Vama. Moje subjektivno mišljenje je svakako NEOPHODNOST 🙂

Bonus za sve čitaoce, besplatan PDF vodič >>> “Šta je sve potrebno da pokrenem zahtev za građevinsku dozvolu”>>>

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Zeleni krovovi nude mnogo više od estetike (1/3)

Jedan od naših prvih blog postova bio je posvećen temi zeleni krovovi. Nastavljamo da se...

Da li su i koliko traženi prirodni materijali u enterijeru?

  Transformacija životnog i radnog prostora je tema koja je u fokusu na našem blogu...

Krovna terasa i balkon – nova mogućnost uživaja

Zašto da prostor krova (potkrovlje i tavan) budu lišeni svetlosti? Kada pomenemo potkrovlje ili tavan,...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*