Skip to main content

LED rasveta, revolucija u osvetljenju

21 Jun 2018

LED rasveta, revolucija u osvetljenju

Koliko je važno prirodno osvetljenje našeg našeg životnog i radnog prostora (govorili smo u prethodnom blog tekstu).

U toliko je i odabir odgovarajućeg veštačkog osvetljenja još značajniji obzirom da se prečesto srećemo sa situacijom da nismo u prilici da obezbedimo uvek adekvatno prirodno osvetljenje.

Poslednjih godina sve više je u upotrebi LED rasveta za koju znamo da svakako troši manje energije, ali koje su još karakteristike koje idu u prilog LED rasveti u odnosu na fluorescentnu, halogenu i drugu svetlosnu tehnologiju.

Da je LED tehnologija prava revolucija u osvetljenju i da polako zauzima dominantan položaj na tržištu osvetljenja iz više razloga, videćete iz 5 najvažnijih karakterisitka koje idu u prilog činjenici zašto se odlučiti za ovaj tip rasvete:

1. Duži vek trajanja

Prosečni vek LED sijalice je od 50.000-100.000 radnih sati (šta to znači) …to je 2-4 puta duže od fluosijalice ili metalhalogene, odnosno 40 puta duže od obične sijalice.

Šta znači 100.000 radnih sati? …11 godina neprekidnog rada ili 22 godine rada LED sijalice sa 50% svog kapaciteta.

Morate priznati da su inpresivni ovi podaci, praktično verovatno će doći do još nekih novina u tehnologiji dok se ne pojavi potreba za promenom ugrađenog osvetljenja!

2. Manja potreba za servisiranjem/održavanjem

Sama karakteristika o dužini i veku trajanja LED rasvete koju smo pominjali ide u prilog činjenici da je potreba za servisiranjem drastično smanjena.

Interesantna činjenica je da za razliku od običnog osvetljenja LED svetiljka ne izgori u potpunosti već samo oslabi jačina i kvalitet osvetljenja koji pruža.

Iz prethodnog navedenog logično se nameće zaključak da je i manja potreba za servisiranjem i održavanje. Ova karakteristika je naročito važna ako se LED rasveta primenjuje u objektima komercijalnog karaktera, gde se značajno mogu smanjiti troškovi održavanja.

Realizacija osvetljenja Intra Lighting

3. Smanjena potrošnja energije/energetska efikasnost

LED osvetljenje danas pretstavlja najefikasniji način osvetljenja sa procentom uštede od 70-90% u odnosu na tradicionalno i konvencionalno osvetljenje. To znači da se 80% električne energije pretvara u svetlost dok je 20% energje izgubljeno i pretvoreno u drugi oblik energije toplotu.

Tradicionalna sijalica 20% je energetski efikasna a 80% energije se izgubi i pretvara u toplotu.

Zamislite (komercijalni objekat/objekat javnog karaktera) koji troši dosta energije za osvetljenje, koje su fantastične mogućnosti za smanjenje potroše primenom LED rasvete!

4. Ekološka prihvatljivost

LED osvetljenje ne sadrži toksične materije (kao npr.fluo osvetljenje sadrži živu), 100% se može reciklirati i vrlo važno udeo u smanjenju emisije CO2 može bit smanjen za trećinu. Duži vek trajanja LED rasvete utiče na uštedu u proizvodnji i do 25% što je veliki korak ka zelenoj budućnosti!

Intresantna je činjenica da kod LED rasvete nema emisije UV zračenja, što je izuzetno važno za njihovu primenu u objektima gde se skladišti roba i materijali koji su osetljivi na toplotu.

Naročito se preporučuje njihova primena za osvetljenje umetničkih galerija, muzeja i arheoloških nalazišta.

5. Fleksibilnost i mogućnosti u dizajnu

Pošto su LED diode male, mogu se koristiti u gotovo svakoj aplikaciji. Mogu se kombinovati u snopovima kao za tradicionalnu sijalicu, a može se koristiti i kao linijski sistem. Jačina svetlosti se može regulisati od zatamnjenog/zadimljenog do potpune iskorićenosti i jačine i na ovaj način mogu se kreirati različiti svetlosni ambijenti i dobiti fantastični svetlosni efekti.

Realizacija osvetljenja Intra Lighting

Uloga veštačkog osvetljenja u savremenom prostoru

Iz svega navedenog vidimo da je LED rasveta neosporno revolucija u osvetljenju i neverovatno korisna tehnologija koja sve više pronalazi mogućnost za primenu.

Položaj otvora i dobra orjentacija prema povoljnim stranama sveta svakako su parametri na koje nemožemo previše uticati kao korisnici prostora kada je u pitanju prirodno osvetljenje.

Ali zato, izbor adekvatne rasvete donosi nam široku lepezu mogućnosti i neka ograničenja u prirodnom osvetljenju ambijenta  možemo pretvoriti u prednost.

Hvala Intra Lighting na podršci u realizaciji teksta.

Autor i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Objekti od kamena

Rekonstrukcija objekata je izuzetno interesantna i kompleksnam veština koja od arhitekte zahteva posvećenost i pripremu...

Graditeljsko nasleđe Bauhausa

Arhitektura Bauhaus-a oduvek je privlačila ljubitelje modernizma. A 2019. godina donosi značajan ljubilej (100 godina...

Zašto je važna energetska sanacija objekata

Pitanje energetske sanacije objekata poslednjih godina postaje sve aktuelnije. Neplansko trošenje energetskih resursa je jedan...

Leave a reply

Your email address will not be published.

*