Skip to main content
Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (3/3)
30 Nov 2015

Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (3/3)

Ovoga puta zaokružićemo priču o kompleksnom procesu pribavljanja građevinske dozvole  pod nazivom

Neophodnost ili formalnost izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Potsećanja radi, u prethodnom blogu  govorili smo o ulaznim podacima za izradu projekta za građevinsku dozvolu i pitanjem koordinacije među projektantima.

U trenutku kada je dokumentacija kompletirana/završena i pored elektronske forme pripremljena i u štampanom formatu (obaveza je minimum 3 primerka za svaku svesku), potrebno je da druga projektantska kuća izvrši reviziju/kontrolu projektne dokumentacije.

Dokumentacija koja je pripremljena kao tehnička kontrola projektne dokumentacije posebno se pakuje u svesku pod nazivom Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu.

Pored dokumentacije vezane za tehničku kontrolu projektne dokumentacije Izvod iz projekta sadrži i Glavnu svesku projekta za građevinsku dozvolu. U glavnoj svesci nalaze se svi relevantni podaci vezani za Investiora, Projektante i skraćena forma projekta za građevinsku dozvolu.

Neophodno je napomenuti da kada se dokumentacija preda uz Zahtev za građevisku dozvolu, nakon dobijene Građevinske dozvole dokumentacija se vraća Investitoru dok se jedan primerak Izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu zadržava u opštinskoj evidenciji.

Važno je da napomenem, u momentu kada dobijete građevinsku dozvolu neophodan je još jedan korak a to je prijava radova (prijava gradilišta) u roku od osam(8) dana. I avantura zvana izgradnja objekta može da počne. Srećno 🙂

A odgovor/zaključak na pitanje dali je izrada projekta za građevinsku dozvolu NEOPHODNOST ili FORMALNOST prepuštam Vama. Moje subjektivno mišljenje je svakako NEOPHODNOST 🙂

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Kako živeti / raditi u zdravom objektu

Živeti u zdravom objektu je tema koja je očigledno aktuelna i koja je privukla pažnju...

Zašto je važno pribaviti LOKACIJSKE USLOVE pre početka gradnje objekta (1/3)

Planiranje i izgradnja objekta za svakog Investitora pretstavlja izuzetno složen proces, bez obzira dali je...

Zašto je važna energetska sanacija objekata

Pitanje energetske sanacije objekata poslednjih godina postaje sve aktuelnije. Neplansko trošenje energetskih resursa je jedan...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*