Skip to main content
Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (1/3)
17 Nov 2015

Neophodnost ili formalnost izrade projekta za građevinsku dozvolu (1/3)

Nakon serije tematskih blogova posvećenih važnosti pribavljanja lokacijskih uslova u postupku

pribavljanja građevinske dozvole, otvaram temu (po meni najvažniju)… Neophodnost ili formalnost izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Potsećanja radi, kao što sam navela u poslednjem blogu o važnosti pribavljanja lokacijskih uslova pre početka gradnje objekta. … Definisanjem svih koraka u postupku dobijanja lokacijskih uslova lišavate sebe briga, problema i gomilu nedoumica kada pristupite izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Od trenutka kada dobijete lokacijske uslove i prateću dokumentaciju (tehničke informacije javnih preduzeća) izuzetno je važno da dokumentaciju prosledite projektantima koje ste angažovali na izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).

Poželjno je da projektant(arhitekta) koji je bio angažovan na izradi idejnog rešenja i idejnog projekta bude angažovan i u izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD).  Zašto? (Upoznat je sa svim vašim zahtevima vezano za budući objekat, koji su i obuhvaćeni idejnim rešenjem i idejnim projektom).IMG_3731

Pored arhitekte neophpdno je u ovoj fazi angažovati i projektanta konstrukcije, projektanta energetske efikasnostiprojektante instalacija (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje) a u zavisnosti od kompleksnosti objekta možda će vam biti neophodan protivpožarni elaborat.

Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) ne čini samo arhitektonski projekat.

U zavisnosti od vrste objekta (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni), spratnosti, kvadrature, kompleksnosti…Projekat za građevinsku dozvolu sadrži:

  1. Arhitektonski projekat
  2. Projekat konstrukcija
  3. Projekat vodovoda i kanalizacije
  4. Projekat elektro instalacija
  5. Projekat termomašinskih instalacija
  6. Elaborat energetske efikasnosti
  7. Protivpožarni elaborat (neophodan za poslovne i stambeno poslovne objekte).

Kako bi ste skratili vreme neophodno za odabir odgovarajućih projektanata (kroz praksu se pokazalo kao efikasno), pitajte arhitektu (on uglavnom ima već saradnike sa kojima je sarađivao na ranijim projektima-da vam ponudi kompletnu uslugu).

U sledećem blogu nastavljamo priču o neophodnim ulaznim podacima za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i pitanje koordinacije među projektantima.

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Zašto je važna energetska sanacija objekata

Pitanje energetske sanacije objekata poslednjih godina postaje sve aktuelnije. Neplansko trošenje energetskih resursa je jedan...

Zelena prestonica Evrope za 2016.godinu (3/3)

Ljubljana kao politički, administrativni, kulturni i ekonomski centar Slovenije sa 280.000 stanovnika izabran je za...

Primena koncepta Studio Apartman u turizmu

Povod da pokrenem temu vezanu za koncept Studio Apartmana u kontekstu ekoturizma je svakako poslednji...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*