Skip to main content

Biofilna arhitektura i dizajn

22 Mar 2018

Biofilna arhitektura i dizajn

Sigurno se pitate… šta je to biofilna arhitektura i dizajn?

Sa nestrpljenjem želim da vam prenesem svoja saznanja o ovoj temi, jer kada sam pretraživala pisane izvore o biofilnoj arhitekturi na našem govornom području skoro da nema tekstova posvećenih ovoj tematici.

Pre svega, širi pojam Biofilni dizajn je inovativan način i pristup projektovanju mesta gde živimo, radimo i učimo. To je koncept koji pruža rešenja za stvaranje zdravijeg i produktivnijeg  životnog i radnog prostora.

Dosadašnji pristupi u u projektovanju gradova i naselja u kojima živimo i radimo u velikoj meri je doprineo degradaciji životne sredine i otuđenju čoveka od prirode.

Sa pojavom trendova koji su vezani za zelenu arhitekturu (održiva gradnja, energetska efikasnost,ekološka gradnja…), počinje da se obraća pažnja na čovekov uticaj na životnu sredinu tokom izgradnje objekta, ali interakcija sa životnim okruženjem još uvek nije dovoljno prisutna kao aspekt koji se sagledava tokom projektovanja, izgradnje i ekspoatacije objekta.

Termin i koncept Biofilija zapravo se prvi put pojavljuje u upotrebi još 1964.godine od strane Eriha Froma (Erich Fromm) nemačkog sociologa, psihologa i filozofa. From Biophiliju definiše kao psihološku orjentaciju čoveka da ga privlači sve što je živo i od vitalnog značaja. Biofilija je ljubav prema svemu što je živo, što rase i što se razvija. To je tendencija da se život afirmiše.

Koncept počinje da privlači više pažnje tek 1984.godine kada Edvard Ozborn Vilson (Edward Osborne Wilson) piše svoju knjigu „Biophilia“. Ova knjiga govori o povezanosti čoveka i prirode koja je ukorenjena u našoj biologiji. Koncept podrazumeva da ljudi imaju biološku potrebu za povezivanjem sa prirodom na fizičkom, mentalnom i društvenom nivou. Ova veza između čoveka i prirode utiče na lični razvoj, produktivnost i društvenu povezanost.

Povezivanje sa prirodom na fizičkom, mentalnom i društvenom nivou

Biofilni dizajna u arhitekturi i građevinarstvu je koncept koji još uvek nije dovoljno prisutan, a pruža mogućnost proširenja koncepta zelene gradnje i daje novu dimenziju-povezivanje čoveka sa prirodom, stvaranje istinski održivog mesta za boravak, život i rad.

U sadašnjem trenutku, kada se suočavamo sa ekološkim i socijalnim izazovima savremenog čoveka, konstantnim odvajanjem čoveka od prirode, javlja se potreba za projektovanjem gradova, naselja, kvartova, objekata koji će nam omogućiti povezivanje sa prirodom (ne samo na fizičkom nego i mentalnom i društvenom nivou).

Humaniji životni prostor

Koncept Biofilnog dizajna od suštinskog je značaja za nove planere, projektante, dizajnere koji će se baviti kreiranjem novih urbanih politika, redizajnom nasleđenih urbanih celina i stvaranjem novih životnih prostora koji neće isključivati prirodu kao značajan faktor u kreiranju humanijeg životnog prostora.

Biophilni pristup u arhitekturi omogućiće nam da shvatimo ulogu prirodnog sveta u savremenom životu i pružiti mogućnost stvaranja jednog humanijeg mesta za život.

Tekst je uvodni deo elektronske knjige iz tri dela  „U senci održivosti,Biofilna arhitektura“

 

Autor teksta i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Parterno uređenje vikend objekta

Vikend kuće predstavljaju pravu oazu mira i tišine, beg od užurbanog gradskog jezgra, punog buke...

Vodeni elementi u prostoru 2/2

Temu vezanu za vodu kao arhitektonsko-dekorativni element započeli smo u prethodnom blog tekstu. Postavljanje vodenih...

Šta jeste, a šta nije Biofilni koncept

Priču o Biofilnom dizajnu i arhitekturi započeli smo u prošlom blogu postu. Nadam se da...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*