Skip to main content

Bauhaus autobus – u čast 100 godina modernizma

21 Jan 2019

Bauhaus autobus – u čast 100 godina modernizma

Povodom stogodišnjice osnivanja škole Bauhaus arhitekta Van Bo Le-Mentzel je dizajnirao pokretni objekat – autobus od 15 metara kvadratnih po ugledu na zgradu škole Bauhaus u Desau (Nemačka).

Autobus, kao i zgrada ima stakleni omotač i poznat vertikalni tekst (logo), asimetrično postavljen.  Enterijer je uređen nalik stambenom prostoru, predviđenom za radionice i održavanje izložbi, a sadrži i deo opremljen knjigama o istoriji Bauhausa. Ovaj autobus će obići četiri destinacije – Desau, Berlin, Kinšasu i Hong Kong kako bi istražio i usprotivio se neokolonijalnim načinima dizajniranja, teorije i učenja.

Osnovna ideologija Bauhausa, koja je danas izgubljena, je bila da spoji zanat i umetnost zarad unapređenja dizajna, na čijem je produktu učestvovalo više vrsta umetnika. Cilj Bauhaus autobusa je da ponovo oživi ovu ideologiju kroz pitanja o dizajnu. Tako bi se stvorila nova škola dizajna nazvana “unschool”, što znači odučiti.

Simbolično projekat “Bauhaus autobus” će biti pokrenut u Desau, u mestu gde se nalazi najprepoznatljiviji objekat škole Bauhaus, nakon čega će se zaputiti u Berlin na festival “100 Godina Bauhausa”. Dalje, u Kinšasi će biti održane radionice i simpoziujmi sa rezultatom koji se ogleda u dizajniranju novog koncepta školovanja.

Otvaraće se radionice za posetioce i autobus će biti otvoren za javnost, što će pomoći u istraživanju i bavljenju pitanjima kolonijalnosti, vlasništva, urbaniteta i vidljivosti. Nakon turneje autobus će biti zauvek parkiran u galeriji u Hong Kongu gde će se obavljeno istraživanje dalje analizirati.

Jednostavni geometriski oblici, veliki stakleni zidovi, fasadne površine bez bilo kakvih ukrasa učinili su objekat škole Bauhaus u Desau jednim od najpoznatijih objekata moderne arhitekture. Izuzetno je važno napomenuti da je tokom svog relativno kratkog postojanja škola stekla međunarodnu reputaciju i ugled. Bauhaus pretstavlja ne samo prekretnicu u arhitekturi i umetnosti već i revolucionaran doprinos istoriji ideje dvadesetog veka.

A ideja Bauhaus autobusa na zanimljiv i inovativan način nam prenosi duh evropskog modernizma.

Izvor: portal Dezzen

Autor teksta: Miloš Janković dipl.inž.arh.

Koautor i urednik bloga: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Nataša Komljenović

About Nataša Komljenović

Osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada. Član je Inženjerske Komore Srbije od 2005.godine. Od 2013. godine je licencirani inženjer za energetsku efikasnost i prati permanentnu obuku Inženjerske Komore Srbije u oblasti energetske efikasnosti.

Related Posts

Zašto i kako graditi niskoenergetske kuće

Zašto se odlučiti za koncept niskoenergetske kuće Pitanje energetske efikasnosti objekata poslednjih godina postalo je...

energetska-obnova

Energetska obnova – suština održivog razvoja

Ciljevi Evropske Unije u oblasti energetske efikasnosti fokusirani su na spoljne klimatske promene, lokalne uslove/zahteve...

Nezakonito izgrađeni objekti

Nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata novembra 2015.godine postupak je postavljen kao javni...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*